காயத்திரி வெளியேற மக்கள் அளித்த Vote List Details Vijaytv bigg boss2017-08-16 19:05:46

bigg boss vote list result leaked elimination result vijaytv show bigg boss tamil today august episode latest review list vote

Video Credits : TAMIL CRIME
Keywords : bigg boss tamil vote status , TAMIL CRIME

26 Comments

 1. rao kk August 18, 2017
 2. almalik traders August 18, 2017
 3. divya G gayathri mama August 18, 2017
 4. K Narasimman August 18, 2017
 5. Jenifer Jasmine August 19, 2017
 6. Karthiga K August 19, 2017
 7. Kalpu Yani August 19, 2017
 8. ART_ 4_ U_28 August 19, 2017
 9. chellam motors August 19, 2017
 10. chellam motors August 19, 2017
 11. Pooja Pooja August 19, 2017
 12. heart1 heart2 August 19, 2017
 13. Dashing Dynamo August 20, 2017
 14. Gangothrika Raja August 20, 2017
 15. Gangothrika Raja August 20, 2017
 16. Dinesh Muniyan August 20, 2017
 17. tamilan mani August 20, 2017
 18. Shaik Dawood August 20, 2017
 19. sanjay kumar August 20, 2017
 20. hema daphne August 20, 2017
 21. anantha narayanan August 20, 2017
 22. Usha Ajay August 20, 2017
 23. Shankar Shankar August 20, 2017
 24. Shankar Shankar August 20, 2017
 25. Fayaz mohamad August 21, 2017
 26. C Prabha August 21, 2017

Leave a Reply